Waar?

De gemeentelijke kinderombudsman behandelt klachten over jeugdhulp en onderwijs in de volgende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond:

Wil je weten hoe je een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken? Klik dan op de gemeente waar de klacht over gaat.

De kinderombudsman heeft de klachten uit de vier gemeenten in 2016 gebundeld in één jaarverslag. Dit jaarverslag en eerdere verslagen en rapporten van de gemeentelijke kinderombudsman vind je hier.