Werkwijze

Als je een klacht bij de kinderombudsman indient, bekijkt hij of hij iets voor je kan doen.
De eerste vraag is of jij bij hem aan het juiste adres bent. Zo niet, dan verwijst hij je door naar de juiste instantie.
Ook wil de kinderombudsman graag weten of (en wanneer) je de klacht bekend hebt gemaakt bij de organisatie waar de klacht over gaat. Deze moet namelijk eerst de mogelijkheid krijgen op jouw klacht te reageren en het probleem op te lossen.

Wederhoor
Als de kinderombudsman de klacht behandelt, nodigt hij de betrokken organisatie uit om een weerwoord te geven. In veel gevallen verloopt het contact van de kinderombudsman via een klachtenfunctionaris van de betrokken organisatie. Die treedt op als tussenpersoon tussen de kinderombudsman en de afdelingen of personen waar de klacht over gaat.

Bemiddelen
De kinderombudsman probeert je klacht eerst in goed overleg tot een oplossing te brengen. Anders gezegd: hij richt zich op bemiddelen en het herstel van het vertrouwen tussen jou en de gemeente of organisatie. In spoedgevallen zal de kinderombudsman snel actie ondernemen.

Onderzoek
Als het niet lukt om tussen jou en de gemeente of organisatie te bemiddelen, dan gaat de kinderombudsman je klacht onderzoeken. In dat geval nodigt de kinderombudsman de betrokken organisatie uit om op je klacht te reageren.
De kinderombudsman heeft recht op inzage in alle dossiers en alle brieven en aantekeningen die voor het onderzoek van een klacht van belang zijn. Zo nodig praat de kinderombudsman met iedereen in de organisatie, die met de klacht te maken heeft.

Oordeel
Een onderzoek van de kinderombudsman kan ertoe leiden dat hij een oordeel geeft of je behoorlijk bent behandeld. Zo’n oordeel wordt in een rapport vastgelegd. Degene die de klacht heeft ingediend en de organisatie krijgen beiden een afschrift van het rapport.
Ook wordt zo’n rapport (zonder vermelding van de persoonlijke gegevens van de klager) openbaar gemaakt, onder andere op de website van de kinderombudsman.

Zie Rapporten.