Tips voor het indienen van een klacht

Als je vindt dat je niet behoorlijk bent behandeld en een klacht wil indienen, let dan op de volgende punten:

  • Gebruik het klachtenformulier van de organisatie. Die vind je op hun website.
  • Dien een klacht zo snel mogelijk in. Iedereen weet dan nog wat er precies is gebeurd.
  • Voeg stukken (brieven, e-mails) bij die jouw klacht ondersteunen. Stuur een kopie van die stukken en houd het origineel zelf.
  • Wees zo precies mogelijk. Vermeld de datum waarop iets is gebeurd, vermeld namen van degene die je hebt gesproken van de organisatie.
  • Vind je het moeilijk om je klacht op te schrijven, vraag om hulp. Dat kan bijvoorbeeld bij het AKJ als je klacht over de jeugdhulp gaat; voor meer informatie, zie: https://www.akj.nl/welkom/. Of bij de onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner van je gemeente. Check de website van de gemeente wie in jouw gemeente de onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner is.