Vragen en klachten

Vragen
Heb je een vraag aan de kinderombudsman? Bel naar het gratis telefoonnummer 0800 2345 111 of stuur een mail naar info@kinderombudsmanrotterdam.nl. Je kunt ook een appje sturen naar 06 580 73 580. De kinderombudsman heeft ook een spreekuur waar je langs kan komen. Hier vind je waar en wanneer het spreekuur in jouw gemeente is.

Klachten
Heb je een klacht over de gemeente, de jeugdhulp of school? Laat het de kinderombudsman weten. De kinderombudsman zet in op een goede oplossing voor jou!

Is je klacht nog niet bekend bij de gemeente, de jeugdhulp of de school? Dan biedt de kinderombudsman die organisaties eerst zelf de gelegenheid om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms gaat het om een probleem waarbij er direct iets moet worden geregeld voor de betrokken kinderen. Dan slaat de kinderombudsman de stap van de klachtbehandeling over en grijpt hij direct in.

Heb je zelf al een klacht ingediend, maar hoor je niets op je klacht of duurt het te lang? Neem dan contact met ons op. De kinderombudsman gaat er dan achteraan. Dat geldt ook als je ontevreden bent over de afhandeling van de klacht door die organisatie.

Deze klachten behandelt de kinderombudsman niet
Sommige klachten kan de kinderombudsman niet behandelen. Dat is bijvoorbeeld zo als het gaat om:

  • een besluit waartegen je bezwaar of beroep kunt indienen
  •  een kwestie waar de (kinder)rechter een uitspraak over heeft gedaan of kan doen (bijvoorbeeld over een omgangsregeling of uithuisplaatsing)
  • klachten over gemeentebeleid (politiek-bestuurlijke beslissingen). Daarover kan je
    klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

In deze gevallen kun je het beste contact opnemen met een advocaat.

Wil je meer weten over vragen en klachten? Zie het menu rechts op deze pagina.