Toelichting

Online een klacht indienen

Via deze website kun je online een klacht indienen. Het online klachtenformulier is bedoeld voor iedereen (in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals), die een klacht heeft over jeugdhulp of onderwijs in Rotterdam.

Let op: dit formulier is alleen voor nieuwe klachten. Heb je vragen over een klacht die je al bij de ombudsman hebt ingediend? Stuur dan een e-mail naar info@kinderombudsmanrotterdam.nl, bel het gratis nummer 0800 2345 111 of stuur een WhatsApp naar 06 5807 3580.

Uitzonderingssituaties
Heb je je klacht al kenbaar gemaakt bij de jeugdinstelling zelf? Zo niet, dan kan de kinderombudsman (nog) geen actie ondernemen. Hij vindt dat je de organisatie eerst in de gelegenheid moet stellen op je klacht te reageren en/of op te lossen.

De kinderombudsman neemt je klacht ook niet in behandeling:

  1. als het om een besluit gaat waartegen je juridische stappen kunt ondernemen,
  2. als het om een kwestie gaat waar de (kinder)rechter een uitspraak in heeft gedaan of kan doen,
  3. als je klacht gaat over gemeentebeleid. Hiervoor kun je klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.