Toelichting

Dien eerst je klacht bij de organisatie in

Alle jeugdinstellingen en gemeenten hebben een klachten- en/of suggestieformulier.

Bel of mail naar de desbetreffende organisatie of kijk op hun website hoe je het beste een klacht kunt indienen.

Als je besluit een klacht in te dienen, lees dan eerst onze tips over effectief klagen.