Rotterdam moet aanbevelingen Kinderombudsman overnemen

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 118.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. En dit aantal daalt in 2014 niet, ondanks inspanningen van allerlei partijen. De Nationale Kinderombudsman adviseert Nederlandse gemeenten maatregelen te nemen om kindermishandeling te voorkomen en te verminderen. PvdA-raadsleden Fatima Talbi en Aruna Radjkoemar: “Wij willen dat Rotterdam de aanbevelingen van de Kinderombudsman overneemt.”

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten niet langer alleen verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling, maar zijn zij bovendien belast met het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en met de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Fatima Talbi: “Het takenpakket wordt groter. En dus vindt de PvdA dat de aanpak van kindermishandeling in gemeenten moet worden verbeterd.”

De Nationale Kinderombudsman geeft gemeenten een aantal concrete handvatten mee om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Zo adviseert de Kinderombudsman gemeenten te sturen op 10 concrete preventiedoelstellingen, waaronder het trainen van leraren en het aanbieden van een preventief hulpaanbod bij huiselijk geweldsincidenten. Daarnaast adviseert de Kinderombudsman om risicogroepen scherper in beeld te brengen en gebruik te maken van het Kind Veilig Preventiepakket. Aruna Radjkoemar: “Ik wil dat het College de aanbevelingen van de Kinderombudsman overneemt. Daarnaast ben ik net als de Kinderombudsman van mening dat Rotterdam zich ten doel moet stellen om de komende drie jaren het aantal gevallen van kindermishandeling minimaal met 50% te verminderen.”