Rechten van het Kind

De kinderombudsman wil dat iedereen de rechten van kinderen en jongeren respecteert en naleeft. Hij is een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die klachten hebben over organisaties op het terrein van onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en gezondheidszorg in Rotterdam.

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp in Rotterdam kan hier terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kinderombudsman is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over jeugdhulp.

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Alle wet- en regelgeving van de overheid moet voldoen aan de uitgangspunten van het kinderrechtenverdrag.

De regering maakt wetten. In de wet wordt rekening gehouden met de rechten van het kind. De gemeente maakt lokale regels en verordeningen, waar de inwoners en bezoekers van de stad zich aan moeten houden. Ook die regels en verordeningen moeten voldoen aan het kinderrechtenverdrag.

Als er klachten komen over de uitvoering van wetten, regels en verordeningen, dan bekijkt de kinderombudsman niet alleen hoe de zaken in Nederland en in Rotterdam zijn geregeld. Hij kijkt óók wat er in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat.