PvdA: Rotterdamse Kinderombudsman

Rotterdam krijgt een Kinderombudsman. Een voorstel van PvdA-raadslid Marija Salaj (Jeugd) hiertoe is aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 19 december. De Kinderombudsman moet een aanspreekpunt worden voor ouders, kinderen, jongeren en professionals tijdens de veranderingen die de jeugdhulp de komende jaren te wachten staan. De Kinderombudsman zal van start gaan op 1 januari 2015.

Salaj: “Vanaf 1 januari 2015 is niet langer het Rijk, maar de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan Rotterdamse kinderen en jongeren. Een grote verandering. Hiervoor moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij jeugdhulp. De PvdA vindt het belangrijk dat er een ombudsman wordt aangesteld specifiek voor Rotterdamse kinderen en jongeren. Deze Kinderombudsman zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente, klachten ontvangen en mag zaken onderzoeken die betrekking hebben op de Rotterdamse jeugd.”