Wat wil de kinderombudsman bereiken?

De kinderombudsman wil dat iedereen de rechten van kinderen en jongeren respecteert en naleeft.

De rechten van het kind staan in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

Daarin staat bijvoorbeeld dat elk kind recht heeft op een veilige, gezonde omgeving, op een onbelemmerde ontplooiing, op vrijheid van meningsuiting en op bescherming tegen uitbuiting, drugs en seksueel misbruik.

Vanaf 2016 is er een gezamenlijk jaarverslag voor alle gemeenten die bij de Rotterdamse kinderombudsman zijn aangesloten.

 

Bewaren