Voor wie is de kinderombudsman?

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp of onderwijs in de gemeente kan bij de kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Ouders, verzorgers of anderen kunnen een klacht indienen, als het gaat om het belang van kinderen of jongeren.