Privacy

PRIVACYVERKLARING

De gemeentelijke kinderombudsman en zijn medewerkers vinden de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer belangrijk. In ons Privacybeleid kun je uitgebreid lezen hoe wij met jouw privacy omgaan en welke rechten en mogelijkheden je zelf hebt.

 

Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de wettelijke taken van de ombudsman uit te voeren: het behandelen van klachten en het doen van onderzoeken op eigen initiatief. Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wanneer je bij ons solliciteert of ons om een stageplaats verzoekt.

Wij nemen daarbij de technische en organisatorische maatregelen, die nodig zijn om jouw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij zo min mogelijk gegevens over jou zullen verzamelen, registreren en overdragen aan anderen.

 

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

In ons Privacybeleid wordt ook uitgelegd aan welke instanties wij persoonsgegevens van jou kunnen verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld aan de (overheids)organisatie zijn waarover je de klacht heeft ingediend of aan jouw contactpersoon.

 

Jouw rechten

Je kunt ons vragen om:

  • je te informeren waarom jouw gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard;
  • inzage van de persoonsgegevens die wij van je hebben;
  • verbetering van persoonsgegevens die volgens jou onjuist zijn;
  • (een gedeelte van) de persoonsgegevens van jou (voorlopig) niet meer te gebruiken;
  • verwijdering van (een gedeelte van) persoonsgegevens.

 

Onze privacyfunctionaris

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je gebruikmaken van je privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze privacyfunctionaris:

  • e-mail: privacy-functionaris@ombudsmanrotterdam.nl,
  • brief: Bureau ombudsman, t.a.v. de privacyfunctionaris,
  • Minervahuis I, Meent 106 (4e etage), 3011 JR Rotterdam,
  • telefoon: (010) 411 16 00.

 

Klacht over onze verwerking van jouw gegevens?

Vind je dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan? Of ben je niet tevreden over onze reactie op jouw verzoek om bijvoorbeeld inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Dan kun je bij onze privacyfunctionaris een klacht indienen. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kun je met je klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (gratis telefoonnummer: 088 180 52 50).

 

Wat doen wij met cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om het bezoek aan de website na te gaan. De gegevens zijn niet tot jou of jouw apparaat (computer, smartphone, enz.) te herleiden.