Jouw Privacy

PRIVACYVERKLARING

De gemeentelijke kinderombudsman en zijn medewerkers vinden de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer belangrijk. In ons Privacybeleid kun je uitgebreid lezen hoe wij met jouw privacy omgaan en welke rechten en mogelijkheden jij zelf hebt.

Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan
Wij zullen alleen de gegevens over jou verwerken die nodig zijn om onze wettelijke taken uit te voeren. Die taken zijn: het behandelen van jouw klacht en het doen van onderzoeken op eigen initiatief.

Wij nemen daarbij de technische en organisatorische maatregelen, die nodig zijn om jouw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij zo min mogelijk gegevens over jou zullen verzamelen, registreren en overdragen aan anderen.

Aan wie wij jouw persoonsgegevens kunnen verstrekken
In ons Privacybeleid wordt ook uitgelegd aan welke instanties wij gegevens over jou kunnen verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld de (overheids)organisatie zijn waarover je de klacht hebt ingediend of jouw contactpersoon.

Wat doen wij met cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om het bezoek aan de website na te gaan. De gegevens zijn niet tot jou of jouw apparaat (computer, smartphone, enz.) te herleiden.

Jouw rechten
Je kunt ons vragen om:

  • inzage van de persoonsgegevens die wij over jou hebben;
  • verbetering van persoonsgegevens die volgens jou onjuist zijn;
  • (een gedeelte van) de persoonsgegevens van jou (voorlopig) niet meer te gebruiken;
  • verwijdering van (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens.

Verder kun je bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens.

Vragen, nadere informatie of een klacht over onze verwerking van jouw gegevens?
Heb je vragen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze privacyfunctionaris. Vind je dat wij niet op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan? Of ben je niet tevreden over onze reactie op jouw verzoek, bijvoorbeeld om inzage of correctie van jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen bij hem.

Contactgegevens privacyfunctionaris
Je kunt onze privacyfunctionaris bereiken via e-mail: info@ombudsmanrotterdam.nl of een brief aan hem sturen: Bureau ombudsman (t.a.v. de privacyfunctionaris), Meent 106 te 3011 JR Rotterdam.