Ouders en professionals

De kinderombudsman wil dat iedereen de rechten van kinderen en jongeren respecteert en naleeft. Hij is een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die klachten hebben over organisaties op het terrein van onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en gezondheidszorg in Rotterdam.

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp in Rotterdam kan bij de kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kinderombudsman is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over jeugdhulp.

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Alle wet- en regelgeving van de overheid moet voldoen aan de uitgangspunten van het kinderrechtenverdrag.
De kinderombudsman ziet er op toe dat de rechten van het kind worden nageleefd.

De kinderombudsman is een aanspreekpunt voor ouders, verzorgers en professionals die van mening zijn dat de rechten van het kind geweld wordt aangedaan.

De kinderombudsman zorgt er voor dat klachten van kinderen, ouders, verzorgers en professionals gehoord worden.

De kinderombudsman wil een actieve rol spelen bij het oplossen van knelpunten die kinderen, ouders, verzorgers of professionals melden. Hij doet dat door signalen en klachten te onderzoeken en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Ook wil de kinderombudsman duidelijk maken welke effecten het (gemeentelijk) beleid en de uitvoering daarvan hebben op de rechten van het kind. Hij werkt hier onder meer aan door algemene voorlichting, lezingen en presentaties.