Links

Ombudsmannen

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam
Ook voor de gemeenten Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne.
Webadres: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 411 16 00

Nationale Kinderombudsman
De gemeentelijke Kinderombudsman van Rotterdam werkt nauw samen met de nationale Kinderombudsman.
Webadres: www.kinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

Meldpunten Jeugdhulp en Zorg Rotterdam

De Meldpunten Jeugdhulp en Zorg Rotterdam zijn onderdeel van het bureau gemeentelijke ombudsman Rotterdam. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Iedereen met een vraag, signaal of klacht over de jeugdhulp en/of zorg in Rotterdam kan bij deze meldpunten terecht.

Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam
Webadres: www.meldpuntjeugdhulprotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 888 (gratis)

Meldpunt Zorg Rotterdam
Webadres: www.meldpuntzorgrotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 888 (gratis)

Hulp en informatie in Rotterdam

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam beantwoordt juridische vragen van kinderen en jongeren t/m 22 jaar. Ze geven ook gratis en vertrouwelijk advies over rechten en plichten, wetten en regels
Webadres: https://rotterdam.kjrw.eu/
Telefoon: 010 412 02 08

Veilig Thuis
In de regio Rotterdam is er één advies- en meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
Webadres: http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Jongeren Informatie Punt (JIP)
Bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) kun je terecht voor informatie, advies en ondersteuning over bijvoorbeeld op kamers gaan, seksualiteit, drugs, gepest worden of geldzaken. Het JIP helpt gratis en anoniem.
Webadres: www.jip.org
Telefoon: 010 4362544 (JIP Rotterdam)

Meedoen in Rotterdam
De vrijwilligersorganisatie Meedoen in Rotterdam biedt ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die bepaalde voorzieningen voor hun kinderen niet kunnen te betalen, kunnen hier terecht.
Webadres: www.meedoeninrotterdam.nl
Telefoon: 010 240 01 89 (maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Hulp en informatie landelijk

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht als zij klachten hebben over hun behandeling of bejegening en als zij vragen hebben over hun rechtspositie in de jeugdhulp.
Webadres: www.akj.nl
Telefoon: 088 555 1000

Kindertelefoon
De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten over een probleem. Dit kan onder meer gaan over pesten, seksualiteit, relaties, thuis & familie en mishandeling.
Webadres: www.Kindertelefoon.nl
Telefoon: 0800 0432 (chat of bel gratis en anoniem. Elke dag van 14.00 – 20.00 uur)

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt professionals in de jeugd- en opvoedingssector bij opvoedkundige hulp aan kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders.
Webadres: www.nji.nl
Telefoon: 030 230 63 44

Pleegzorg Nederland
Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij geeft informatie over pleegzorg en zet zich in voor de werving van pleegouders.
Webadres: www.pleegzorg.nl
Telefoon: 0800 022 34 32 (gratis)

Raad voor de Kinderbescherming
Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval moet de overheid ingrijpen. De Raad voor de Kinderbescherming voert die taak uit. De raad is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Webadres: www.kinderbescherming.nl
Telefoon: 010 443 11 00

Kindermishandeling
Kindermishandeling is een website voor iedereen die zich zorgen maakt over een kind.
Webadres: www.kindermishandeling.nl
Telefoon: 0800 2000 (gratis)

Steunpunt Huiselijk Geweld
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is een verzamelpunt van informatie over huiselijk geweld. Je vindt er adressen van hulporganisaties bij jou in de buurt.
Webadres: www.huiselijkgeweld.nl
Landelijk telefoonnummer: 0900 1 26 26 26 (5 cent per minuut).
Je komt terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in de eigen regio.
Politie: Bel 112 als direct hulp nodig is; 0900 8844 voor overige gevallen

Overig

Autoriteit persoonsgegevens (AP)
Voor klachten of vragen op het gebied van privacy.
Webadres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 070 381 13 00