Klacht indienen

De kinderombudsman vindt dat je de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover je klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Moet je je klacht nog indienen bij de organisatie waarover je een klacht hebt? De meeste gemeentelijke instellingen en (zorg)organisaties hebben een speciaal klachten- en suggestieformulier. Vraag hiernaar bij die organisatie of kijk op hun website.

Wanneer de instelling de ontvangst van je klacht niet tijdig bevestigt of je klacht niet binnen een redelijke termijn (meestal 4 weken) behandelt, neem dan contact op met de kinderombudsman.

Dat geldt ook als je ontevreden bent over de afhandeling van de klacht door die organisatie.

Uitzonderingen
De kinderombudsman kan je klacht niet in behandeling nemen:

  • als het gaat om klachten over telefoon- en internetproviders, openbaar vervoer of horeca-gelegenheden;
  • als het om een besluit gaat waartegen je bezwaar kunt maken,
  • als het om een kwestie gaat waar de (kinder)rechter een uitspraak in heeft gedaan of kan doen,
  • als je klachten gaan over gemeentebeleid (politiek-bestuurlijke beslissingen). Hiervoor kun je klagen bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Je kunt je vragen aan de ombudsman mondeling of schriftelijk stellen.

Wil je direct een klacht indienen, gebruik dan het online klachtenformulier of kom op het spreekuur.