Jouw rechten

Kinderrechten zijn afspraken tussen landen over hoe zij met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar kinderen en jongeren recht op hebben. Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Kinderrechten gaan over allerlei dingen waar kinderen en jongeren in het dagelijks leven te maken kunnen krijgen: over opgroeien bij je ouders, je mening geven, onderwijs en zorg bijvoorbeeld. En over bescherming tegen mishandeling en discriminatie.

De rechten van het kind staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). We noemen dit verdrag ook wel het Kinderrechtenverdrag. De vier belangrijkste uitgangspunten van het Kinderrechtenverdrag zijn:

  • het belang van het kind staat voorop
  • een kind moet betrokken worden bij beslissingen die over zijn leven gaan
  • een kind moet beschermd worden tegen discriminatie
  • een kind heeft recht op een veilige en gezonde ontwikkeling.

Een kind is iedereen tussen 0-18 jaar.

 

Wat doet de kinderombudsman met kinderrechten?

De kinderombudsman wil dat iedereen de rechten van kinderen en jongeren respecteert en naleeft. Gebeurt dat niet, dan spreekt de kinderombudsman de gemeente of de organisatie daar op aan.

Ook vindt de kinderombudsman het belangrijk dat alle kinderen en jongeren hun rechten kennen. Daarom geeft ze presentaties over wat kinderrechten zijn en wat je kan doen als jouw rechten in de knel komen.

Wil je meer weten over kinderrechten? De kinderombudsman maakte een reeks kinderrechtenlessen. Die vind je hier:

www.kinderombudsmanrotterdam.nl/kinderrechtenlessen/

Wil je nog weer weten? 

www.kinderrechten.nl

https://www.dekinderombudsman.nl/44/jongeren/jouw-rechten/