Jeugdambassadeurs op bezoek bij Kinderombudsman

ROTTERDAM – Op woensdag 9 mei 2012 gingen drie jeugdambassadeurs naar Den Haag om daar Kinderombudsman Marc Dullaert te interviewen. Angel, Denice en Asma hadden het interview goed voorbereid en vroegen de Kinderombudsman het hemd van het lijf. Angel: ‘Het was echt superleuk. Hij was aardig en spontaan. We hebben veel info gekregen. Hij heeft een heel mooi kantoor en we kregen ook nog een cadeautje. We hopen dat hij heel veel voor kinderen kan doen.’ De jeugdambassadeurs brengen verslag uit aan de andere jeugdambassadeurs en aan hun klasgenoten.

Op 31 maart 2011 is de eerste Kinderombudsman van Nederland beëdigd. De Kinderombudsman zorgt dat kinderrechten worden nageleefd. In 1995 heeft de Verenigde Naties het verdrag van het kind vastgesteld. Er zijn 40 kinderrechten. Samen met een team van acht mensen kijkt de Kinderombudsman naar signalen van kinderen envolwassenen. Het gaat over hele verschillende dingen. Bijvoorbeeld of er geen jonge kinderen in de gevangenis zitten. Of kinderen die door omstandigheden niet naar school kunnen. Soms wordt een kind ontvoerd, maar wil het wel graag de andere ouder zien. Maar het kan ook gaan over kinderen van asielzoekers die al heel lang in Nederland wonen en die terug moeten.

De vragen van de jeugdambassadeurs hadden betrekking op het werk van de Kinderombudsman en vooral over wat hij wil bereiken en hoe hij weet wat er bij kinderen speelt. Ook hadden ze persoonlijke vragen over de opleiding van de Kinderombudsman, zijn gezinssituatie en zijn leeftijd. De jeugdambassadeurs waren erg benieuwd over hoe de Kinderombudsman aan zijn baan gekomen was. En ze vroegen door. Toen bijvoorbeeld bleek dat de Kinderombudsman op een advertentie in de krantsolliciteerde, wilde ze ook weten in welke krant de advertentie stond.

De Kinderombudsman wist niet precies wat een jeugdambassadeur was en wat het werk inhield. Angel, Denice en Asma hebben dat haarfijn uitgelegd. De Kinderombudsman gaf aan kinderparticipatie heel belangrijk te vinden: ‘Het is heel goed dat kinderen zoals de jeugdambassadeurs van onderaf in beweging komen. Ik betreur dat er zoveel op kinderen bezuinigd wordt. Vaak bespaar je wel op de korte termijn, maar op de lange termijn kost dat meer geld.’

De jeugdambassadeurs gaan de andere jeugdambassadeurs uitgebreid vertellen over het bezoek. Ook op hun scholen wordt aandacht besteed aan het bezoek.